Vanaf september verzorgen wij onze opleidingen en cursussen op onze nieuwe locatie aan de Bosschendijk 219 in Oudenbosch!

MIG LASSEN NIVEAU 2 ALUMINIUM

01 ALGEMENE INFORMATIE

De cursus richt zich op het aanleren van het lassen van verschillende lasnaadvormen en verschillende lasposities op werkstukken van aluminium met het MIG lasproces, volgens het opleiding systeem van het NIL (Nederlands Instituut Lastechniek).

02 PRAKTIJK (80% VAN DE CURSUS)

  • Lassen van binnen- en buitenhoeknaden, al dan niet met tegenlas, in de posities PC, PD, en PF. Lassen van overlapnaden in posities PF en V-naden in de positie PA.
  • Lassen van werkstukken uit en/of samengesteld uit staaf-, plaat-, profiel- en buismateriaal in de hiervoor genoemde posities.
  • Materiaaldikte:4 t/m 10 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 21, 22 en 23.
  • Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.

03 THEORIE (20% VAN DE CURSUS)

  • Mondelinge theoretische lessen, waarbij het NIL basis boek en katern niveau 1/2 behandeld worden.

04 DOELGROEP

De cursus is bedoeld voor de gevorderde MIG lasser, die vooral met aluminium soorten gaat werken.

05 DUUR

Een niveau 2 opleiding kan afgerond worden binnen 20 avonden van 3 uur of 10 dagen.

06 START

Startdatum avondcursus dinsdag 13 oktober van 18.00 uur tot 21.00 uur.

  • De avondopleiding gaat normaliter één keer per jaar van start, gewoonlijk is dit begin oktober. Indien er later in het jaar nog veel aanmeldingen komen, kan er eventueel een extra avondcursus worden opgestart.
  • De dagopleiding is flexibel in te plannen.

07 DIPLOMERING

De cursus wordt afgesloten met een NIL examen, bij voldoende resultaat ontvangt men een officieel NIL diploma. Het is ook mogelijk om enkel een praktisch examen te maken. Men ontvangt dan een officiële praktijk verklaring van het NIL, uiteraard enkel bij goed resultaat.

08 KOSTEN

De kosten van deze lasopleiding bedragen voor zowel de dagopleiding als de avondopleiding € 2.555,- exclusief BTW. Deze prijs is inclusief NIL examen en lesmaterialen.

09 INFORMATIE / AANMELDEN

Voor meer informatie over deze cursus of voor aanmelden kunt u contact opnemen met Vakopleiding Metaal.

10 BIJZONDERHEDEN

Vakopleiding Metaal kan ook een cursus op maat, afgestemd op de wensen van het bedrijf, aanbieden indien u dit wenst.