Vanaf september verzorgen wij onze opleidingen en cursussen op onze nieuwe locatie aan de Bosschendijk 219 in Oudenbosch!

MIG LASSEN NIVEAU 4 ALUMINIUM

01 ALGEMENE INFORMATIE

De cursus richt zich op het aanleren van het lassen van verschillende lasnaadvormen en verschillende lasposities op werkstukken van aluminium met het MIG lasproces, volgens het opleidingssysteem van het NIL (Nederlands Instituut Lastechniek).

02 PRAKTIJK (80% VAN DE CURSUS)

  • Lassen van binnenhoeknaden in de posities PB, PD en PF.
  • Lassen van V-naden en dubbele V-naden in de posities PA, PE en PC.
  • Materiaaldikte: 6 t/m 20 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 21, 22 en/of 23.
  • Beoordeling: Visueel en door meten, de stompe lasverbindingen met een V-naad worden radiografisch onderzocht op inwendige onvolkomenheden.

03 THEORIE (20% VAN DE CURSUS)

  • Mondelinge theoretische lessen, waarbij MIG lassen niveau 3/4 behandeld wordt.
  • Theoretische kennis van de basis en niveau ½ en 3 is een must!

04 DOELGROEP

De cursus is bedoeld voor de allround gevorderde MIG lasser, die vooral gaat werken met aluminium soorten.

05 DUUR

Een niveau 4 opleiding kan afgerond worden binnen 25 avonden van 3 uur of 14 à 15 dagen.

06 START

Startdatum avondcursus begin oktober van 18.00 uur tot 21.00 uur.

  • De avondopleiding gaat normaliter één keer per jaar van start, gewoonlijk is dit begin oktober. Indien er later in het jaar nog veel aanmeldingen komen, kan er eventueel een extra avondcursus worden opgestart.
  • De dagopleiding is flexibel in te plannen.

07 DIPLOMERING

De cursus wordt afgesloten met een NIL examen, bij voldoende resultaat ontvangt men een officieel NIL diploma.

08 KOSTEN

De kosten van deze lasopleiding zijn voor zowel de dagopleiding als de avondopleiding € 3.555,- exclusief BTW. Deze prijs is inclusief NIL examen en lesmaterialen.

09 INFORMATIE / AANMELDEN

Voor meer informatie over deze cursus of voor aanmelden kunt u contact opnemen met Vakopleiding Metaal.

10 BIJZONDERHEDEN

Vakopleiding Metaal kan ook een cursus op maat, afgestemd op de wensen van het bedrijf, aanbieden indien u dit wenst.